2023-05-27 Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego FLEX