2023-05018 „Dziękujemy Ci, Polsko…” Koncert melodii ukraińskich