2023-06-23 Oblicza Młodej Sztuki X” – prezentacja twórczości sekcji plastycznych CK „Browar B.”