2023-09-17 V Włocławska Wystawa Makiet Kolejowych i Samochodowych