2023-10-17 V Włocławskie Senioralia / dzień pierwszy