2014-01-26 Karnawałowy Dzień Babci i Dziadka w „Łęgu”