2014-01-19 Młodzieżowy Teatr Tańca “Inaczej” w etiudzie “Antybaśń”