Konkurs Recytatorski WIERSZYKARNIA skierowny jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjalistów. Jest szansą na obcowanie z literaturą i postawienie pierwszych kroków w sztuce żywego słowa. Uczestników obowiązuje dowolny repertuar – 2 utwory poetyckie lub utwór poetycki i proza. Łączny czas recytacji nie może przekroczyć 5 minut.