Przegląd ma charakter konkursowy. Celem konkursu jest popularyzacja folkloru, rozwijanie u dzieci i młodzieży zamiłowania do tańca ludowego, ochrona tradycji autentycznego repertuaru, konfrontacja zespołów folklorystycznych, konsultacje ze specjalistami oraz promocja twórczości ludowej. Zespoły prezentują się w kategorii zespołów pieśni i tańca, dziecięcych zespołów folklorystycznych oraz kapel ludowych.