Impreza organizowana przez nas od 2000r. Wykonawcy to mieszkańcy  Domów  Pomocy Społecznej, osoby niepełnosprawne,  upośledzone. Przegląd jest dla nich jedną   z nielicznych, a często jedyną możliwością twórczej ekspresji i ważną formą terapii. Prezentowane  programy  są   różnorodne:  widowiska  folklorystyczne,  występy  muzyczne,  programy  estradowe   i  teatralne,  montaże  słowno-muzyczne.  Szczególną  uwagę  przyciągają  ekspozycje  plastyczne  pensjonariuszy  DPS  –  obrazy    malowane  różnymi  technikami,  płaskorzeźby,  prace  z  gliny, hafty,  rzeźby   i  rozmaite  przedmioty  ozdobne.