Impreza organizowana od 1993 roku. Koncerty odbywające się w ramach Inspiracji umożliwiają prezentację dorobku artystycznego twórców i amatorskich zespołów artystycznych. Inspiracje to promocja najlepszych zespołów, a także mobilizacja do aktywnej i twórczej pracy amatorów działających w placówkach kultury. Inspiracje cieszą się dużym zainteresowaniem włocławskiej publiczności.

W ciągu dwunastu lat w ramach Inspiracji odbyło się blisko osiemdziesiąt koncertów, trzydzieści trzy wystawy prac plastycznych, dwadzieścia trzy kiermasze sztuki ludowej. Piętnaście razy widzowie mogli degustować potrawy regionalne. Wystąpiło ponad dwieście pięćdziesiąt zespołów (blisko sześć tysięcy wykonawców): folklorystycznych, muzycznych, tanecznych oraz kilkanaście kabaretów, orkiestr dętych i chórów. Włocławskie Inspiracje Artystyczne zyskały  własną publiczność, którą można szacować na ponad dwudziestotysięczne grono widzów.