Klub „Zazamcze” z siedzibą przy ul. Toruńskiej 87 powstał we wrześniu 2014 r. w budynku, gdzie funkcjonowało Włocławskie Centrum Kultury i jest integralną częścią Centrum Kultury „Browar B.”. Poprzez umiejscowienie klubu na osiedlu Zazamcze, uzyskaliśmy status klubu osiedlowego.

Jednym z głównych celów naszej działalności jest edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promowanie i wspieranie działalności amatorskich zespołów tanecznych, muzycznych, wokalnych, teatralnych. Chcemy realizować i pomagać w tworzeniu projektów kulturalnych, wykorzystując artystyczne wizje i niebanalne pomysły, współpracować ze szkołami, świetlicami środowiskowymi oraz instytucjami kultury.

Klub „Zazamcze” jest otwartym, przyjaznym i bezpiecznym miejscem spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych realizujących swe zainteresowania, pasje, potrzebę wspólnego tworzenia w artystycznej atmosferze.

Chcielibyśmy pokazać jak wiele możliwości, satysfakcji i radości daje rozwijanie pasji i talentów Państwa dzieci. Oferujemy naszym podopiecznym kadrę profesjonalnych instruktorów, którzy gwarantują wysoki poziom zajęć artystycznych.

Korzystające dziś z naszej oferty dzieci i młodzież w przyszłości, w dorosłym już życiu, staną się aktywnymi odbiorcami kultury, a czas przeznaczony na kulturę teraz, nigdy nie będzie czasem straconym.Warto dać młodym ludziom szansę na rozwijanie i pielęgnowanie ich zainteresowań, a „pociąg do kultury” może otworzyć przed nimi zupełnie nowe horyzonty tańca, plastyki, muzyki, teatru ……sztuki.