kraina-wy


Zajęcia w zakresie ogólnorozwojowej edukacji artystycznej dla dzieci od lat 6. Podczas zajęć dzieci zapoznają się z różnymi dziedzinami sztuki. Celem nadrzędnym zajęć jest czerpanie radości z tworzenia i aktywności artystycznej w formach dostosowanych do percepcji i wieku uczestników, a także uwrażliwienie dzieci na piękno natury i dzieł sztuki – rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dziecka – kształtowanie umiejętności posługiwania się środkami plastyki – dostarczanie dzieciom wiadomości o sztuce – odkrywanie i rozwój zainteresowań oraz uzdolnień artystycznych

Adresat Dzieci od lat 6
Termin zajęć Wtorki i czwartki 16.00 – 17.30
Nowy nabór Trwa
Kontynuacja zajęć Wrzesień
Cel zajęć Rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez wzbudzanie zainteresowania sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru oraz rozbudzanie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej.
Koszt 30zł / miesiąc

 

Informacja o zapisach:

osoby zainteresowane zapisem na dana formę proszone są o pobranie druku formularza. Wypełniony druk prosimy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Klub „Stara Remiza” ul. Żabia 8, 87-800 Włocławek


ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ


Monika Pałucka

Pedagog z wykształceniem terapeutycznym i opiekuńczo-wychowawczym, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.