slajder zajęcia wokalne-m


Zajęcia zespołu wokalnego, w ramach których odbywa się indywidualne i zbiorowe szkolenie wokalne. Zapewniamy rozwijanie zdolności muzycznych z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji uczestników. Nauka śpiewu połączona jest z muzyczną zabawą.


Adresat Dzieci od lat 6, młodzież
Zapisy Wrzesień
Termin zajęć Wtorek 16.00-17.00
Nowy nabór Trwa
Cel zajęć Celem zajęć jest przede wszystkim kształtowanie głosu i umiejętności posługiwania się nim, kształtowanie słuchu muzycznego oraz wrażliwości intonacyjno – emisyjnej. Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych, umożliwienie uczestnikom przeżycia różnych doświadczeń muzycznych, kształtowanie kultury muzycznej (umiejętność włączania sztuki we własne, osobiste życie), ukazanie wielkiego bogactwa świata sztuki. Stwarzanie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, kontemplacji a także autorefleksji, ukazanie różnych funkcji sztuki – estetycznej, poznawczej, wspólnotowej, emocjonalno – terapeutycznej, religijnej.
Koszt 60 zł/miesiąc

 

Informacja o zapisach:

osoby zainteresowane zapisem na dana formę proszone są o pobranie druku formularza. Wypełniony druk prosimy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Klub „Stara Remiza” ul. Żabia 8, 87-800 Włocławek


Zajęcia prowadzi

Piotr Stocki


Absolwent Wydziału Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
Absolwent Chóru Canto Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku.

piotr-stocki