Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury

Centrum Kultury „Browar B.” jest beneficjentem projektu „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”, który finansowany jest w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.


W ciągu najbliższych 3 lat pracownicy naszej instytucji wezmą udział w prawie 30 szkoleniach stacjonarnych, szkoleniach on-line, szkoleniach e-learningowych oraz webinariach.

Celem Projektu jest poprawa dostępności instytucji kultury w projektowaniu i realizacji oferty kulturalnej oraz otwarcie na współpracę z osobami ze szczególnymi potrzebami. Projekt stanowi zoperacjonalizowanie Modelu dostępnej kultury opracowanego i przetestowanego w ramach projektu Kultura bez barier. Rezultatem ma być systemowa zmiana, polegająca na zwiększeniu dostępności, rozumianej nie tylko jako likwidacja barier technicznych, architektonicznych, ale również jako standard kreowania i projektowania oferty kulturalnej przy partycypacyjnym udziale osób z grupy docelowej projektu.

„Projektowanie Uniwersalne Kultury – Dostępność w Instytucjach Kultury to projekt, który podejmuje temat dostępności i włączania osób z niepełnosprawnością oraz seniorów w działania instytucji kultury. Jego celem jest poprawa dostępności instytucji kultury w przygotowaniu i realizacji oferty.
Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projektowanie-uniwersalne-kultury


FERS_RP_UE_RGB-1 (1)

Pozostałe aktualności

Komentowanie jest zamknięte.