Adresat  młodzież ze szkół średnich
Informacje 54 427 02 47
Termin zajęć
Koszt

 

Prowadzący: Bogusław Stroszejn
Magister inżynier architekt. Absolwent architektury Politechniki Wrocławskiej z długoletnią praktyką projektową, kierowaniem Wydziałami Architektury urzędów państwowych. Jest założycielem i wieloletnim dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego, a także wykładowcą na kierunkach planowania przestrzennego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Przez ponad 10 lat był też redaktorem naczelnym założonego przez siebie magazynu popularno-naukowego „Przestrzeń”. Wśród różnych opracowań projektowych na uwagę zasługuje biurowiec firmy „Instalprojekt” w Nowej Wsi koło Włocławka, hotel „Victoria”, czy Hala Sportowa przy Zespole Szkół nr 12 we Włocławku.


ZDJĘCIA Z WARSZTATÓW

RYSUNEK ARCHITEKTONICZNY

DOKŁADNOŚĆ

Rysunek architektoniczny to zajęcia, które uczą precyzji i dokładności. Rysowanie architektury wymaga wprawnej ręki i oka.

MOŻLIWOŚCI

Umiejętność przerysowania obiektu na papier może być niezwykle przydatna nie tylko przy okazji egzaminów na studia, ale także w domu, na co dzień planując mniejsze lub większe zmiany w naszych czterech katach.

Podstawowym celem sekcji jest przygotowanie uczestników do poprawnego wykonywania rysunków architektonicznych. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z zasadami perspektywy w celu stosowania ich w różnych tematach prac rysunkowych. Stopień trudności zadawanych tematów zmienia się wraz z nabywaniem przez uczestników nowych umiejętności – poczynając od najprostszych brył i przedmiotów do rysunków wnętrz, sylwetek ludzkich, w tym gipsowych rzeźb oraz trudniejszych fragmentów wystroju wewnętrznego. W końcowej części kursu uczestnicy wykonują rysunki plenerowe wraz z ukazaniem detalu architektonicznego. We wszystkich pracach doskonalone są także zasady światłocieni i techniki rysowania ołówkiem w celu osiągnięcia właściwych umiejętności przez przyszłych studentów architektury, ponieważ to oni stanowią większość uczestników tej sekcji.