Przez wszystkie lata swojej działalności zespół dał ok. 800 koncertów w kraju i za granicą.

Występował wielokrotnie we Francji, Anglii, Włoszech, Szwecji, Hiszpanii, na Białorusi, Słowacji, Węgrzech, Rosji, Turcji i północnej Walii. “Kujawy” koncertowały na scenach Filharmonii Narodowej w Warszawie.

W 2000 roku reprezentowały region kujawsko- pomorski na Światowej Wystawie EXPO w Hanowerze.

Z udziałem zespołu zrealizowano wiele filmów edukacyjnych dla telewizji Polonia oraz film “Śladami Oskara Kolberga – Kujawy”. Nagrano dwie płyty CD, dokumentując melodie i pieśni kujawskie oraz kolędy i pastorałki ” Lulajże Jezuniu”. W “Kujawach” zawiązało się sześć zespołowych małżeństw.

Zespół Piesni i Tańca „Kujawy” jest reprezentacyjnym zespołem Włocławka. Prezentując rodzimy folklor poza granicami kraju staje się najlepszym ambasadorem polskiej kultury ludowej.Koszt 40 zł / miesiąc
 Terminy zajęć Szczegóły w zakładce „Terminy zajęć”
 Adresat Grupa “Skrzaty” – dzieci w wieku od 6 do 7 lat
Grupa “Stokrotki” – dzieci w wieku od 8 do 10 lat
Grupa “Malwy” – dzieci w wieku od 11 – 14 lat
Grupa reprezentacyjna – młodzież od 15 lat
 Opis sekcji

Grupa “Skrzaty”
Najmłodsza grupa taneczna ZPiT Kujawy, w której dzieci poznają pierwsze kroki taneczne przy akompaniamencie żywej muzyki. Dzieci uczą się tańczyć głównie poprzez zabawę. W ramach zajęć prowadzone są:
– ćwiczenia uwrażliwiające na różne elementy muzyki
– zabawy rytmiczne, zabawy taneczne ze śpiewem
– nauka piosenek, wyliczanek i zabaw kujawskich.
Ponadto dzięki zajęciom wspomagany jest harmonijny rozwój psychofizyczny dziecka, zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu, rozwijanie postawy twórczej. Dzieci biorą udział w lokalnych koncertach i uroczystościach w przygotowanych przez zespół kostiumach.

Grupa “Stokrotki”
Dziecięca grupa taneczna ZPiT Kujawy, w której dzieci przy akompaniamencie żywej muzyki poznają tańce regionalne, zabawy kujawskie i ogólnopolskie. W ramach zajęć prowadzone są:
– ćwiczenia uwrażliwiające na różne elementy muzyki
– zabawy rytmiczne, zabawy taneczne ze śpiewem
– piosenki, wyliczanki i tańce kujawskie.
Ponadto dzięki zajęciom kształtowana jest m.in. piękna sylwetka dziecka, wspomagany rozwój psychofizyczny dziecka, rozwijanie wyobraźni twórczej oraz uzdolnień tanecznych, wrażliwość na piękno i wdzięk. Dzieci koncertują w przygotowanych przez zespół kostiumach, wyjeżdżają na zimowiska, festiwale w kraju i za granicą.

Grupa “Malwy” 

Grupa taneczna „Malwy” ZPiT Kujawy, w której dzieci i młodzież przy akompaniamencie żywej muzyki poznają tańce z regionu Kujaw, innych regionów Polski oraz podstawy tańców narodowych (polonez, mazur, krakowiak, kujawiak, oberek). Ponadto u tancerzy tej grupy rozwijane są m.in. postawa twórcza, koordynacja, sprawność ruchowa, piękna sylwetka, indywidualne zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy i samodzielność myślenia. Dzieci koncertują w przygotowanych przez zespół kostiumach, wyjeżdżają na zimowiska, festiwale w kraju i za granicą. Oprócz zajęć tanecznych mają w programie zajęcia wokalne. W trakcie zajęć rozciągających młodzież poznaje różne style taneczne.

Grupa Reprezentacyjna 

Grupa Reprezentacyjna jest najbardziej zaawansowaną grupą taneczną, w której młodzież przy akompaniamencie żywej muzyki poznaje i doskonali tańce z regionu Kujaw, innych regionów Polski oraz tańców narodowych (polonez, mazur, krakowiak, kujawiak, oberek). Ponadto u tancerzy tej grupy rozwijane są m.in. postawa twórcza, koordynacja, sprawność ruchowa, piękna sylwetka, indywidualne zdolności, inicjatywy i samodzielność myślenia. Budowane jest poczucie własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły. Młodzież koncertuje w przygotowanych przez zespół kostiumach, wyjeżdża na zimowiska, festiwale w kraju i za granicą. Oprócz zajęć tanecznych mają w programie zajęcia wokalne. W trakcie zajęć rozciągających młodzież poznaje różne style i formy taneczne ( m.in. jazz)

Dziecięca grupa wokalna
  
Dzieci biorące udział w grupie wokalnej ,  przygotowywane są  do prezentacji scenicznych  z ZPiT Kujawy w kraju i za granicą.

Młodzieżowa grupa wokalna
   
Młodzież, uczestnicząca w grupie wokalnej przygotowywana jest do prezentacji scenicznych  z  ZPiT Kujawy w kraju i za granicą.

Dziecięca Kapela
 Ludowa
Kapela dziecięca jest integralną częścią ZPiT Kujawy. Przygrywa na koncertach głównie dziecięcym grupom tanecznym. Koncertuje również samodzielnie w kraju i za granicą.
Nowy nabór  do grup tanecznych: od 6 do 14 roku życia
do grup wokalnych: od 7 do 18 roku życia
do kapeli dziecięcej od 10 do 14 roku życia
 Kontynuacja
zajęć
Grupa “Skrzaty” – poniedziałek, środa 16.30 – 18.00
Grupa “Stokrotki” – poniedziałek, środa 18.00 – 20.00
Grupa “Malwy” – wtorek, piątek 17.00 – 19.00
Grupa reprezentacyjna – wtorek, czwartek, piątek 19.00 – 21.00
Dziecięca grupa wokalna  – wtorek, 19.00 -20.00
Młodzieżowa grupa wokalna  – wtorek,  18.00 – 19.00
Dziecięca Kapela Ludowa – środa, 17.00 – 18.00
Kapela Dorosła – środa, 18.00 – 20.00
  Prowadzący
grupy taneczne,
wokalne
i muzyczne


Katarzyna Mrówczyńska 
– grupa “Skrzaty” i “Stokrotki”
– instruktor tańca, choreograf, pedagog,
– wieloletnia tancerka zespołu folklorystycznego z Lubania,
– osięgnięcia zespołów w konkursach regionalnych i wojewódzkich,
– autorka układów choreograficznych oraz widowiskMaciej Mielczarski – grupa “Malwy” i grupa reprezentaccyjna
– instruktor tańca, choreograf, pedagog,
– wieloletni tancerz ZPiT Kujawy WCK,
– autor układów choreograficznych oraz widowisk
– IV Mistrz Polski w Mistrzostwach Polski w Tańcach Polskich Mazur Wieliszew – wielokrotne główne nagrody prowadzonych zespołów na szczeblu krajowym i międzynarodowym w latach 2001-2011, m.in.:
– Grand Prix na Festiwalu Folklorystycznym w Nakle -2011
– Nagroda główna -„Złota Pszczółka” na Międzynarodowym Festiwalu w Klimowiczach – Białoruś- 2010

Marian Szczepański – zajęcia wokalne w grupach tanecznych zespołu
– instruktor wokalu, pedagog,
– założyciel i dyrygent chóru “Canto” przy Zespole Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena,
– zdobywca wielu nagród na szczeblu krajowym i międzynarodowym

 

Wiesław Wądołowski
Doświadczony muzyk, twórca wielu nagrań dokumentujących melodie i pieśni kujawskie. Kierownik muzyczny ZPiT Kujawy, akompaniator w grupach tanecznych  Malwy i Reprezentacyjnej.

Informacja o zapisach
osoby zainteresowane zapisem na dana formę proszone są o pobranie druku formularza. Wypełniony druk prosimy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Centrum Kultury Browar B, ul. Toruńska 87, 87-800 Włocławek bądź e-mailem na adres: kujawy@vp.pl.