Zespół Pieśni i Tańca “Kujawy” został powołany w maju 1985 roku. Koncepcję, założenia programowe i organizacyjne zespołu opracował dr Aleksander Błachowski. Pisał wówczas: (…)przebogate artystycznie tradycje i folklor ( muzyka ludowa, taniec, zwyczaje i obrzędy) Kujaw stanowią tworzywo oryginalne, unikalne w skali kraju i nigdy dotąd nie spożytkowane w przedsięwzięciach artystycznych o randze odpowiadającej ambicjom i możliwościom województwa włocławskiego(…)

Założycielami zespołu byli: Aleksander Błachowski, Aleksander Kociołowicz, Stanisław Leszczyński, Jadwiga Kurant, Bogdan Woźnica, Eugeniusz Andrzejewski i Teresa Olkiewicz.
Pierwszy oficjalny koncert odbył się w lipcu w hali OSiR we Włocławku. W programie były obrazki taneczne Starodawne tany na Kujawach, Zabawa na Kujawach, Malowanie fajansu, tańce narodowe: polonez, krakowiak, mazur, kujawiak z oberkiem oraz pieśni ludowe.
W programie wykorzystano melodie ze źródeł publikowanych oraz kompozycje Stanisława Leszczyńskiego i Tadeusza Zielińskiego.

Jako stowarzyszenie zespół funkcjonował do 1990 roku. Zmiany ekonomiczne w kraju spowodowały, że zaprzestano centralnego finansowania stowarzyszeń. Podjęto decyzję
o włączeniu zespołu w strukturę Włocławskiego Centrum Kultury.

Przez wszystkie lata swojej działalności zespół dał ok. 1000 koncertów w kraju i za granicą. Urodziwą  młodzież , piękne polskie stroje ludowe (oryginalne i rekonstruowane), niebanalne i ciekawe opracowania muzyczne i choreograficzne, urzekające pieśni, miała możliwość podziwiać publiczność: Francji,  Macedonii, Anglii, Niemiec, Włoch, Szwecji, Hiszpanii,  Białorusi,  Litwy, Słowacji, Węgier, Rosji, Turcji, Bułgarii i północnej Walii. “Kujawy” koncertowały na scenach Filharmonii Narodowej w Warszawie. W 2000 roku reprezentowały region kujawsko- pomorski na Światowej Wystawie EXPO w Hanowerze i  jest laureatem wielu festiwali w kraju i za granicą.
Z udziałem zespołu zrealizowano wiele filmów edukacyjnych dla telewizji Polonia, film „Śladami Oskara Kolberga – Kujawy”, „Ziemia rodzinna to Kujawy”, „Fryderyk 2010″ oraz „Chopin Preludium”. Nagrano dwie płyty CD, dokumentując melodie i pieśni kujawskie oraz kolędy i pastorałki „Lulajże Jezuniu”. W „Kujawach” zawiązało się sześć zespołowych małżeństw.
W repertuarze zespołu oprócz tańców kujawskich są również tańce narodowe: polonez, mazur,  krakowiak oraz z innych regionów Polski: Łowicz, Kurpie, Rzeszów, Kaszuby, Śląsk, Górale żywieccy i Spisz. Wszystkie tańce prezentowane są w kostiumach wykonanych zgodnie z muzealnymi wzorcami. Dzięki „Kujawom” z folklorem zetknęło się kilka tysięcy dzieci i młodzieży, a niektórzy zaszczepieni umiłowaniem polskiej kultury ludowej kontynuują swoją pasję w zespołach na wyższych uczelniach, pracę w różnych miastach Polski, także za granicą.

Od 2003 roku  jest członkiem Polskiej Sekcji Międzynarodowych Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (PS CIOFF)

Zespół Pieśni i Tańca “Kujawy” jest reprezentacyjnym zespołem Włocławka. Prezentując rodzimy folklor poza granicami kraju staje się najlepszym ambasadorem polskiej kultury ludowej.