W  Centrum Kultury Browar B.   mieści się  Izba Tradycji Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy”.
Stałą ekspozycje stanowią:

• Kolekcja strojów ludowych oraz kostiumów scenicznych Zespołu.
• Wystawa instrumentów muzycznych,  wśród których  na szczególną uwagę zasługują
instrumenty ludowe obrzędowe .
• Nagrody otrzymane za działalność artystyczną, edukacyjną , charytatywną.
• Pamiątki i upominki   zebrane podczas licznych tournee Zespołu na całym świecie.
• Wydawnictwa obrazujące  historie Zespołu: kroniki, plakaty, foldery, programy, zdjęcia, wycinki prasowe oraz filmy archiwalne.

Izba Tradycji czynna:
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość zwiedzania Izby Tradycji w dowolne dni i godziny tygodnia, po wcześniejszym zgłoszeniu u kierownika zespołu.

Kontakt:

Maciej Mielczarski – Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy” CKBB
tel./fax : 54 427 02 52
e-mail: kujawy@vp.pl