Warsztaty taneczne:

Warsztaty Tańca Ludowego i Narodowego
W trakcie warsztatów uczestnik zapozna się z tańcami narodowymi (Polonez, Mazur, Krakowiak, Kujawiak, Oberek)

Warunki uczestnictwa :

Grupy uczestniczące w warsztatach nie mogą przekraczać 25.
Podczas warsztatów tanecznych obowiązuje obuwie zmienne, strój pozwalający na ćwiczenia ruchowe, włosy powinny być spięte, na czas warsztatów ściągamy biżuterię.

Czas trwania  zajęć  1,5 godz.

Cena warsztatów dla grupy 350,00 zł brutto , w przypadku nawiązania współpracy długofalowej cena podlega negocjacjom.


Warsztaty wokalne:

Podczas warsztatów wokalnych uczestnicy zapoznają się z repertuarem Zespołu „Kujawy” oraz poznają pieśni ludowe z terenów Kujaw.
Warsztaty obejmują:

 • naukę śpiewania wybranych pieśni,
 • zajęcia umuzykalniające: ćwiczenia wokalne, zabawy muzyczne oraz zabawy rytmiczne.

Warunki uczestnictwa :

Grupy uczestniczące w warsztatach nie mogą przekraczać  40 osób.
Czas trwania zajęć: 1,5 godz.
Cena warsztatów dla grupy 350,00 zł brutto  cena podlega negocjacji w przypadku dłuższej współpracy).


Warsztaty etnograficzne

 • Lekcje muzealne na temat folkloru kujawskiego.

Warsztaty przedstawiają obrzędowość związana z terenami  Kujaw.  Podczas warsztatów zapoznajemy się ze zwyczajami, tańcami jakie panowały na Kujawach.  Podczas warsztatów można przymierzyć niektóre elementy strojów, zobaczyć i dotknąć autentyczne ubiory, które znajdują się w  Izbie Tradycji . Podczas warsztatów poznajemy zasady związane z życiem codziennym i „uroczystym” kujawiaków.

Warunki uczestnictwa :

Grupy uczestniczące w warsztatach nie mogą przekraczać 35 osób.
Czas trwania zajęć: 1,5 godz.
Cena warsztatów dla grupy 350,00 zł brutto.


Warsztaty wizażu:

Podczas warsztatów poznajemy podstawowe zasady makijażu codziennego, wieczorowego oraz scenicznego. Podczas zajęć omawiamy dobór kosmetyków oraz zasady ich stosowania. Na zajęciach krok po kroku przedstawiany jest wybrany rodzaj makijażu, który może być wykonywany na jednym z uczestników warsztatów  lub na modelce.

Warunki uczestnictwa :

Grupy uczestniczące w warsztatach nie mogą przekraczać 40 osób.
Czas trwania zajęć: 1,5 godz.
Cena warsztatów dla grupy 350,00 zł brutto.


Warsztaty dykcji i recytacji:

Podczas warsztatów pracujemy nad wybranym tekstem z całą grupą lub z uczestnikiem indywidualnym. Warsztaty obejmują ćwiczenia dykcyjne, interpretacje tekstu, poprawne akcentowanie,   pracę z mikrofonem. Podczas warsztatów dowiemy się jak opanować stres związany z występami publicznymi i co zrobić gdy „coś zawiedzie”.

Warunki uczestnictwa :

Grupy uczestniczące w warsztatach nie mogą przekraczać 20 osób. Uczestnicy powinni przed warsztatami ustalić zakres przerabianego materiału (uzgodnić tekst, nad którym grupa chce pracować).

Czas trwania zajęć: 1,5 godz.
Cena warsztatów dla grupy 350,00 zł brutto.


Warsztaty teatralne – program obejmuje:

•  I Aktor na scenie

 •  Elementarne zadania aktorskie – od prostych etiud do autorskiego scenariusza – Praca nad ciałem – świadomość i plastyka ciała
 •  Elementy pantomimy – etiudy
 • Ćwiczenia odzwierciedlające stany emocjonalne – Praca nad tekstem i budową postaci
 • Partner w przestrzeni scenicznej
 • Podstawy charakteryzacji scenicznej

•  II Warsztaty dykcyjne

 • Technika i wyrazistość mowy
 • Ćwiczenia dykcyjne usprawniające aparat mowy
 • Praca nad tekstem – wyrazistość, frazowanie, akcentowanie, interpretacja
 • Emisja głosu – ćwiczenia oddechowo-głosowe
 • Higiena aparatu głosowego
 • Sztuka wystąpień publicznych – „rola konferansjera”

III Ruch sceniczny

 • Zasady prezentacji na scenie
 • Zachowywanie się w sytuacji próby, występu, nagrania itp.
 • Wizerunek sceniczny
 • Praca z mikrofonem
 • Ćwiczenia opanowujące stres sceniczny

Warunki uczestnictwa

Grupy uczestniczące w warsztatach nie mogą przekraczać 20 osób.
Czas trwania zajęć: 1,5 godz.
Cena warsztatów dla grupy 350,00 zł brutto.


WARUNKI ZGŁOSZENIA GRUPY

Wszystkie działania edukacyjne (warsztaty) odbywają się po wcześniejszym złożeniu zamówienia bezpośrednio w biurze Zespołu. Zamówienia powinny być złożone najpóźniej na  dwa tygodnie przed planowanym terminem zajęć.

Kontakt :
Maciej Mielczarski – Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy” CKBB
tel. :  54 427 02 52
e-mail: kujawy@vp.pl