Prowadzimy zajęcia

w formie indywidualnych oraz grupowych zajęć warsztatowych, uwzględniających pracę nad emisją głosu, dykcją i artykulacją oraz interpretacją utworów. Lekcje śpiewu nastawione będą również na kształcenie słuchu, poczucia rytmu i pracę z mikrofonem.

 

Zapraszamy dzieci i młodzież,

dysponujące uzdolnieniami wokalnymi i muzycznymi: poczucie rytmu, odpowiednie predyspozycje głosowe, słuch muzyczny, które nie muszą posiadać przygotowania muzycznego.  Opiekunem grupy i nauczycielem śpiewu jest Grzegorz Augustynowicz.

 

Studio jest miejscem,

w którym dużo śpiewamy, intensywnie pracujemy nad warsztatem wokalnym, budujemy nowy repertuar solowy, występujemy na koncertach. Tworzymy zespół wokalny „Na razie”, złożony z utalentowanych solistów – indywidualności wokalnych, oparty na koleżeńskiej współpracy. Wyróżnia nas to, że bardzo lubimy to, co robimy!

 

 

Grzegorz Augustynowicz – nauczyciel śpiewu, pedagog, muzyk, dyrygent. Założyciel zespołu wokalnego „Na razie”, który prowadzi od wielu lat.


Adresat Dzieci, młodzież i dorośli
Zapisy Możliwość zapisu na zajęcia pod nr telefonu 792 021 368
Termin zajęć Soboty /uzgodnienia indywidualne/
Koszt 30zł / miesiąc