Włocławski Budżet Obywatelski na 2023 rok

BO

Do 27 kwietnia mieszkańcy Włocławka mogą składać projekty do Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

Podobnie jak w poprzednim roku włocławianie mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów w trzech kategoriach – zielonej, instytucjonalnej oraz ogólnomiejskiej. Swoje pomysły można zgłosić wypełniając formularz elektroniczny na stronie internetowej www.bo.wloclawek.eu lub wypełniając formularz w wersji papierowej i wrzucając go do specjalnie przygotowanych urn umieszczonych w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku lub w Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Włocławka, a jego pomysł musi zostać poparty przez troje innych mieszkańców.

Istotną zmianą w tegorocznej edycji Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego jest to, że zwiększona została kwota przeznaczona na realizację zwycięskich projektów – jest to 4,3 mln zł, czyli o 300 tysięcy złotych więcej niż w poprzednim roku. O taką kwotę została zwiększona pula dla kategorii ogólnomiejskiej – do 2,3 mln zł. Pula dla kategorii zielonej i instytucjonalnej w dalszym ciągu będzie wynosić po 1 mln zł na każdą z nich.

W związku ze zwiększeniem puli ogólnomiejskiej, maksymalna wartość dla pojedynczego projektu w tej kategorii wynosić będzie 1 150 000 zł. Dla projektów z kategorii zielonej i instytucjonalnej maksymalna kwota dla pojedynczego projektu wynosić może maksymalnie 1 mln zł.

Złożone projekty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym do 2 czerwca, a dzień później ogłoszona zostanie wstępna lista projektów zakwalifikowanych do głosowania. Procedura odwoławcza, tj. siedem dni na złożenie odwołania od wyniku weryfikacji i późniejsze rozpoznanie odwołań, potrwa do 24 czerwca. Tego samego dnia opublikowana zostanie ostateczna lista projektów do głosowania. Głosowanie we Włocławskim Budżecie Obywatelskim na rok 2023 potrwa od 27 czerwca do 11 lipca. Wyniki zostaną opublikowane w ciągu 30 dni po zakończeniu głosowania.

Szczegółowy harmonogram Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023:

Zgłaszanie projektów: 1 – 27 kwietnia 2022 r.
Weryfikacja zgłoszonych projektów: do 2 czerwca 2022 r.
Ogłoszenie wstępnej listy projektów: 3 czerwca 2022 r.
Procedura odwoławcza: do 24 czerwca 2022 r.
Ogłoszenie ostatecznej listy projektów: 24 czerwca 2022 r.
Głosowanie: 27 czerwca – 11 lipca 2022 r.
Ogłoszenie wyników: do 10 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji: www.bo.wloclawek.eu

Pozostałe aktualności

Komentowanie jest zamknięte.