„Wolne myśli” – projekt edukacyjny dla młodzieży włocławskich szkół ponadpodstawowych

wm

Centrum Kultury „Browar B.” zostało laureatem konkursu grantowego „InwestorJa” organizowanego przez Fundację Empiria i Wiedza.


Otrzymaliśmy grant, dzięki któremu możemy zaprosić włocławską młodzież do wzięcia udziału w projekcie „Wolne myśli”. Dotyczy on przygotowania młodych ludzi do udziału w debacie oksfordzkiej, która to jest wspaniałym narzędziem edukacyjnym pomagającym w tworzeniu nawyków ułatwiających pracę w grupie i budowaniu pełnej, wartościowej argumentacji swojego stanowiska, uczącym kultury komunikacji. Celem projektu jest wykształcenie i utrwalenie w uczestnikach kompetencji miękkich bezpośrednio związanych ze świadomym i aktywnym funkcjonowaniem w nowoczesnym społeczeństwie obywatelskim.

W ramach projektu w okresie od października do grudnia br. zorganizujemy cykl ciekawych wykładów (m.in. z zakresu budowania poprawnych argumentów, rozpoznawania technik manipulacyjnych i nieuczciwej argumentacji, krytycznego korzystania z mediów elektronicznych), warsztaty z zakresu zasad debaty oksfordzkiej, komunikacji niewerbalnej i argumentacji. Po dobrej dawce wiedzy i praktyki uczestnicy sprawdzą swoje możliwości, biorąc udział w debatach oksfordzkich (2 treningowych i debacie finałowej), podczas których rozmawiać będą na ważne tematy dotyczące współczesnej kultury i naszego regionu.
Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „InwestorJa”.

Pozostałe aktualności

Komentowanie jest zamknięte.