XVI Konkurs Rzeźbiarski dla Dzieci i Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego

Z3-01

Konkurs, którego celem jest popularyzacja rzeźby jako dziedziny sztuki, a także podtrzymywanie pamięci o twórczości jednego z najbardziej znanych włocławian cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

Z radością możemy ogłosić, że Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, inaugurują kolejną, XVI edycję tego wydarzenia.

Patron Konkursu, Stanisław Zagajewski, urodził się około 1927 roku. Rzeźbienie w glinie przez całe życie było jego największą i jedyną pasją. Reprezentował nurt „art brut”. Stworzył m.in. cykl ołtarzy inspirowanych sztuką sakralną. Jego prace znajdują się w wielu uznanych kolekcjach prywatnych i muzeach w Polsce i za granicą. Stanisław Zagajewski zmarł 4 kwietnia 2008 roku. Do dzisiaj jego dzieła podziwiane są w kraju i za granicą, a wielu twórców próbuje inspirować się niezwykłym stylem rzeźbiarza.

Ogólnopolski Konkurs Rzeźbiarski dla Dzieci i Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego we Włocławku skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Podzielony jest na dwie części. Główna, czyli tworzenie prac na miejscu, odbędzie się 1 marca 2024 roku, w Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku. Na prace nadesłane czekamy natomiast do 20 lutego 2024 roku. Jak co roku, w rocznicę śmierci patrona Konkursu, 4 kwietnia 2024 roku, w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, organizowany będzie wernisaż wystawy pokonkursowej połączony z wręczaniem nagród.

NAGRODY
1. Przewiduje się 2 nagrody przyznane bez podziału na kategorie:
1) Grand Prix ufundowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 900 zł
2) Nagroda Prezydenta Miasta Włocławek – 800 zł
2. Nagrody w kategorii prac nadesłanych (w każdej grupie wiekowej)
1) I nagroda – 600 zł
2) II nagroda – 400 zł
3) III nagroda – 200 zł
4) Wyróżnienie honorowe – 100 zł
3. Nagrody w kategorii prac tworzonych na miejscu (w każdej grupie wiekowej)
1) I nagroda – 600 zł
2) II nagroda – 400 zł
3) III nagroda – 200 zł
4) Wyróżnienie honorowe – 100 zł

TERMINARZ KONKURSU
1. Do 20 lutego 2024 r. – dostarczanie prac w kategorii „prace nadesłane”. W tej kategorii nie ma opłaty wpisowej. Zgłoszenia Uczestników od instytucji (np. szkół, ośrodków kultury i pracowni ceramiki itp.) mogą dotyczyć maksymalnie 4 osób z placówki w każdej kategorii i grupie wiekowej.
2. Do 20 lutego 2024 r. – zgłaszanie Uczestników i uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 25 zł, do kategorii „prace tworzone na miejscu”. Zgłoszenia Uczestników od instytucji (np. szkół, ośrodków kultury i pracowni ceramiki itp.) mogą dotyczyć maksymalnie 4 osób z placówki w każdej kategorii i grupie wiekowej.
3. 1 marca 2024 r. – tworzenie prac na miejscu w Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. S. Bechiego) od godz. 9.00 do 13.00. Rejestracja uczestników od godziny 8.00.
4. 4 kwietnia 2024 r. – wernisaż wystawy pokonkursowej oraz ogłoszenie wyników połączone z rozdaniem nagród w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej – Zbiory Sztuki, Włocławek, ul. Zamcza 10/12, godzina 12.00.

UWAGA: Prosimy o uiszczanie opłaty wpisowej równolegle lub po złożeniu karty zgłoszenia. Opłaty niepotwierdzone złożeniem karty zgłoszenia mogą zostać zwrócone do nadawcy.
Pozostałe aktualności

Komentowanie jest zamknięte.