XVI Ogólnopolski Konkurs Rzeźbiarski dla Dzieci i Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego – laureaci

Z3-01

1 marca 2024 r., w godz. 9.00 – 13.00, w siedzibie Centrum Kultury ,,Browar B.” we Włocławku, ul. Łęgska 28, odbył się XVI Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego. Poznajcie laureató konkursu.

Dnia 1 marca 2024 r., w godz. 9.00 – 13.00, w siedzibie Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku, ul. Łęgska 28, odbył się XVI Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego – X Edycja Konkursu Ogólnopolskiego. Do Konkursu przystąpiło 174 uczestników, w tym 98 osób nadesłało rzeźby już wypalone, a 76 młodych artystów tworzyło prace na miejscu. W tym samym dniu, po zakończeniu Konkursu, odbyło się posiedzenie Jury.

Jury obradowało w składzie:

Przewodnicząca Jury:

mgr Justyna Kwiatkowska – muzealnik, zabytkoznawca, adiunkt w Dziale Sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

Członkowie Jury:

mgr Kalina Ciesielska – artysta plastyk, adiunkt w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
artysta plastyk Mariusz Konczalski – instruktor Pracowni Edukacji Plastycznej Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku
mgr Jerzy Jabczyński – artysta plastyk, adiunkt w Dziale Sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
artysta plastyk Katarzyna Żukowska – instruktor Pracowni Edukacji Plastycznej Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku

Sekretarz Konkursu:
mgr Aneta Zygadlińska-Barska – specjalista ds. animacji i edukacji kulturalnej Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku

Jury Konkursu zgodnie z regulaminem oceniało 76 prac wykonanych na miejscu, w trzech kategoriach wiekowych i odrębnie prace nadesłane, także w trzech kategoriach wiekowych. Z grupy 98 prac nadesłanych wyeliminowano 6 rzeźb, które nie spełniały warunków regulaminu lub uległy poważnemu zniszczeniu w czasie transportu. Wśród prac wykonanych na miejscu zostało wyeliminowanych 10 prac, które nie spełniały warunków technicznych i nie nadawały się do wypalenia. W drugim etapie zakwalifikowano rzeźby na wystawę, w trzecim jury wybrało prace nagrodzone.

Posiedzenie jury odbyło się w bardzo pozytywnej atmosferze, a w pracowni odczuwalny był zapał twórczy uczestników konkursu. Wybór prac nagrodzonych nie był łatwy, ponieważ członkowie jury dokładnie przyglądali się każdej rzeźbie, oceniając ją pod kątem artystycznym, technologicznym oraz przedstawieniowym. Po długotrwałych dyskusjach, jury przydzieliło miejsca I, II oraz III w każdej kategorii, a także przyznało wyróżnienia honorowe. Dwie najlepsze rzeźby, spośród wszystkich kategorii, zostały docenione prestiżowymi nagrodami: Grand Prix – Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Włocławek.

Dzieci i młodzież, uczestnicząca w konkursie, wykazały się nie tylko umiejętnościami w pracy z gliną, lecz także ogromną starannością i kreatywnością, zarówno w kontekście wybranych tematów, jak i w samym procesie ich realizacji. Szczególne wrażenie na Jury zrobiły prace, które wyróżniały się niezwykle trafnym podejściem do formy rzeźbiarskiej oraz precyzyjnym komponowaniem całej struktury.

Warto zauważyć, że spośród nadesłanych prac, duże zainteresowanie wzbudziły te, które charakteryzowały się nie tylko kreatywnością, ale również umiejętnością świadomego i estetycznego podejścia do kompozycji. Niestety, z głębokim żalem stwierdzono, że wśród prac zgłoszonych do konkursu znalazły się także takie, które uległy zniszczeniu w trakcie transportu.

Jurorzy pragną wyrazić swoją wdzięczność instruktorom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w przygotowanie uczestników tegorocznej edycji konkursu. Dziękujemy za utrzymanie wysokiego poziomu oraz staranność w wykonaniu prac przez podopiecznych. Szczególne uznanie kierujemy w stronę nauczycieli za rozwijanie wśród uczestników wiedzy na temat sylwetki i twórczości włocławskiego mistrza, Stanisława Zagajewskiego.

Jury przyznało następujące nagrody:

Prace wykonane na miejscu:

Kategoria wiekowa: szkoła podstawowa, klasa IV-VI

I miejsce | Nagroda w wysokości 600 zł | Lena Hejman — Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku

II miejsce | Nagroda w wysokości 400 zł | Hanna Felińczak — Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku

III miejsce | Nagroda w wysokości 200 zł | Gabriela Małachowska — Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku

Wyróżnienie honorowe

Nagroda w wysokości 100 zł | Kacper Klimek — Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku

Kategoria wiekowa: szkoła podstawowa klasa VII- VIII

I miejsce | Nagroda w wysokości 600 zł | Anna Jagielska — Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów we Włocławku

II miejsce | Nagroda w wysokości 400 zł | Kornelia Nowakowska — Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim

III miejsce | Nagroda w wysokości 200 zł | Wiktoria Pakulska — Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim

Wyróżnienie honorowe

Nagroda w wysokości 100 zł | Olga Wasielewska — Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włocławku

Kategoria wiekowa: szkoła ponadpodstawowa

I miejsce | Nagroda w wysokości 600 zł | Natalia Galczak — Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku

II miejsce | Nagroda w wysokości 400 zł | Weronika Augustyniak — Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

III miejsce | Nagroda w wysokości 200 zł | Aleksandra Babis — Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku

Wyróżnienie honorowe

Nagroda w wysokości 100 zł | Piotr Wnukowski — Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Prace nadesłane:

Kategoria wiekowa : szkoła podstawowa, klasa IV-VI

I miejsce | Nagroda w wysokości 600 zł | Maja Hoły — Tatrzańskie Centrum Kultury „Jutrzenka” w Zakopanem

II miejsce | Nagroda w wysokości 400 zł | Maksymilian Ochocki — Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu

III miejsce | Nagroda w wysokości 200 zł | Amelia Oleszczuk — Szkoła Podstawowa nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Będzinie, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie (Pracownia Ceramiki)

Wyróżnienie honorowe

Nagroda w wysokości 100 zł | Kalina Burzyńska — Tatrzańskie Centrum Kultury „Jutrzenka” w Zakopanem

Kategoria wiekowa : szkoła podstawowa, klasa VII- VIII

I miejsce | Nagroda w wysokości 600 zł | Karolina Maćków — Centrum Promocji Kultury w Drezdenku

II miejsce | Nagroda w wysokości 400 zł | Weronika Jabłońska — PLAMA Gdański Archipelag Kultury w Gdańsku

III miejsce | Nagroda w wysokości 200 zł | Mikołaj Leonhard — Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej

Wyróżnienie honorowe

Nagroda w wysokości 100 zł | Justyna Rysula — Tatrzańskie Centrum Kultury „Jutrzenka” w Zakopanem

Kategoria wiekowa: szkoła ponadpodstawowa

I miejsce | Nagroda w wysokości 600 zł | Katarzyna Mikoś — Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” w Warszawie

II miejsce | Nagroda w wysokości 400 zł | Amelia Banasiak — Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

III miejsce | Nagroda w wysokości 200 zł | Martyna Zaborowska — Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży

Wyróżnienie honorowe

Nagroda w wysokości 100 zł | Aleksandra Czajka — Młodzieżowy Dom Kultury „Śródmieście” we Wrocławiu

Jury przyznało nagrodę Prezydenta Miasta Włocławek w wysokości 800 zł, którą otrzymała Maria Cichocka I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku oraz Grand Prix – nagrodę ufundowaną przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 900 zł otrzymała Gabriela Okuniewska Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży

Gratulujemy!


Pozostałe aktualności

Komentowanie jest zamknięte.