Aktywność Włocławskich Seniorów

SENIOR 1080

Urząd Miasta Włocławek oraz Centrum Kultury Browar B. realizuje wspólnie projekt
pn. „Aktywność Włocławskich Seniorów”.

Celem projektu, który będzie realizowany od 22 września do 30 listopada, jest udział seniorów (osoby
w wieku 55+) w specjalnych zajęciach mających na celu pobudzanie ich aktywności. W ramach projektu prowadzone będą różnorodne zajęcia, w tym m.in.:
– zajęcia z dziedziny kultury i sztuki, mające na celu zdobycie nowej wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie pasji i zainteresowań,
– zajęcia sportowo-rekreacyjne, promujące dbanie o własne zdrowie oraz poprawiające kondycję i sprawność fizyczną, a także wyrabiające i utrwalające nawyk regularnego wysiłku fizycznego,
– zajęcia relaksacyjne (np. w formie tańca), poprawiające samopoczucie oraz kondycję psychofizyczną uczestników projektu oraz promujące dbanie o własne zdrowie
Projektem objęto 32 osoby, które zakwalifikowano na etapie rekrutacji we współpracy
z Włocławskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku we Włocławku.


Pozostałe aktualności

Komentowanie jest zamknięte.