2016-04-21 Mikołaj Konczalski ”Pamiętnik wyobraźni”