2016-04-21 XVII Prezentacje Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych /dzień pierwszy/