2018-04-25 Od prowincyi do miasta nowoczesnego. Rozwój Włocławka w latach 1918-1939