2018-06-13 „Siekiera, motyka.. czyli rzecz o Annie Jachninie – włocławskiej maturzystce”