2018-06-19 Widowisko taneczno-edukacyjne „Dumni z pochodzenia” – Zespół KUJAWY