2018-11-17 Jubileusz 70- lecia Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena