2022-05-30 VI Ogólnopolskie Konfrontacje Tańca Współczesnego CODA