2023-10-13 „Podszepty” – wystawa twórczości plastycznej Leszka W. Niewiadomskiego