2024-02-21 BroFerie 2024/środa/ „Wyprawa ratunkowa – dzień czerwony” – spotkanie i pogadanka ze strażakiem