“Human Being and Being Human” w Galerii “Suszarnia”

Katalog Human Being(1)-1080

Jest to wyjątkowa wystawa, jakiej do tej pory we Włocławku nie było. Na ekspozycję składają się prace (fotografia oraz rysunek) trzech wybitnych osobowości, profesorów sztuki: Ernesto Carlos Pujazon Patron, Alex Wong, Wiesław Zaremba.

Pochodzący z Malezji oraz Polski artyści zmierzyli się z tematem zależności pomiędzy człowiekiem, strukturą stworzoną przez człowieka oraz naturą.
Człowiek i natura oddziałują na siebie na zasadzie przeciwieństw, to znaczy, że wraz z rozwojem społeczeństwa, człowiek wykazuje tendencje do bycia mniej zależnym od natury bezpośrednio, podczas gdy pośrednio zależność człowieka od natury wzrasta. Wszystkie struktury stworzone przez człowieka są rezultatem ludzkiej działalności. Całe swoje życie spędzamy na budowaniu i niszczeniu dla ślepego i tymczasowego zysku. Dzieje się tak, ponieważ człowiek nie jest jedynie elementem natury, przyczynia się również do jej przekształcania. Człowiek od początku swojego istnienia i z rosnącą intensywnością dostosowywał  otaczające środowisko do swoich potrzeb, dokonał tego przez wszelkiego rodzaju ingerencje w naturę  oraz duży nakład pracy. Ludzkość przekształca bogactwo natury w środki kulturalnego, religijnego i historycznego życia społeczeństwa. Wystawa „Istota Ludzka i Istnienie Człowieka” zaprasza Was do odkrycia odmiennych punktów widzenia i doświadczeń człowieka, struktury stworzonej przez człowieka oraz związku pomiędzy naturą i człowiekiem, poprzez różne metody artystycznej ekspresji.

Galeria zdjęć:  Link

Pozostałe aktualności

Komentowanie jest zamknięte.