Ogólnopolskie Konfrontacje Tańca Współczesnego CODA – informacje dla uczestników

coda WWW

Od 2015 roku wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem oraz uznaniem w środowisku tanecznym.
Co roku do Włocławku przyjeżdżają tancerze i choreografowie z różnych stron Polski, doceniając możliwość zaprezentowania się na scenie z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem w zabytkowym „Browarze B.”.
Konfrontacje mają charakter konkursowy, na scenie zaprezentują się zespoły taneczne oraz teatry tańca. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: dzieci, młodzież i dorośli.
Uczestników oceniać będą specjaliści w dziedzinie tańca: pedagodzy, choreografowie i tancerze ze znaczącym w środowisku tanecznym doświadczeniem. Od początku związany jest z konkursem Jacek Przybyłowicz, wybitny pedagog i choreograf, współpracujący z zespołami i teatrami tańca na całym świecie.
Jury oceniać będzie umiejętność opowiedzenia historii poprzez taniec, technikę wykonania, ogólny wyraz artystyczny, a także dobór muzyki i kostiumów. Konfrontacje skupiają tancerzy, którzy nie boją się wyzwań, którzy poprzez taniec wyrażają emocje, a także poruszają ważne społecznie, czasami kontrowersyjne tematy. CODA daje nie tylko możliwość pokazania talentu młodych ludzi, ale także tych dojrzałych, doświadczonych tancerzy.


PROGRAM:

Sala Widowiskowa

8.00-9.45 rejestracja, próby na scenie

10.00 rozpoczęcie

10.15 kategoria 8-13 lat

11.00 kategoria 14-17 lat

12.10 kategoria pow. 18 lat

ok. 13.00 koniec występów konkursowych

Warsztaty “Siła ruchu i gestu w pracy tancerza na scenie”

prowadzący: Jacek Wazelin

Sala Tańca

11.30 kat. 8-13 lat

13.00 kat. 14-17 lat

14.30 kat. pow. 18 lat

15.00 spotkanie choreografów z jurorami

16.00 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Do konkursu zakwalifikowały się zespoły z  Poznania, Torunia, Mrągowa, Konina, Piecek, Łodzi, Malborka, Bydgoszczy, Kalisza, Warszawy i Włocławka.

W jury zasiądą dr Grzegorz Pańtak, Natalia Madejczyk i Jacek Przybyłowicz.

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Baranowska 54 427 02 37

NR KONTA DO WPŁAT AKREDYTACJI: PKO BP S.A. 43 1020 5170 0000 1602 0182 9696

R e g u l a m i n
1. Organizator
Centrum Kultury „Browar B.” ul. Łęgska 28, 87-800 Włocławek
tel. 54 427 02 37, taniec@ckbb.pl, www.ckbrowarb.pl

2. Data i miejsce
28.05.2022 r., godz. 9.00, sala widowiskowa CK „Browar B.”,
wejście od ul. Bechiego 4

3. Cele konkursu
1. Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów tanecznych.
2. Popularyzacja współczesnych form tańca i ich walorów wychowawczych.
3. Integracja środowisk upowszechniających kulturę taneczną.
4. Wymiana doświadczeń twórczych, poszukiwanie nowych form wypowiedzi artystycznej, rozwijanie wrażliwości scenicznej.
5. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

4. Kryteria oceny
1. Choreografia i technika tańca.
2. Ogólny wyraz artystyczny.
3. Dobór muzyki i kostiumów.
Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.

5. Warunki uczestnictwa
1. Akceptacja regulaminu.
2. Wypełnienie i odesłanie podpisanego zgłoszenia drogą elektroniczną lub pocztową z dopiskiem „CODA” do dnia 15.05.2022r. na adres organizatora (w przypadku dużej frekwencji o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń).
3. Wpłata akredytacji: 25 zł/os., na konto organizatora: PKO BP S.A. 43 1020 5170 0000 1602 0182 9696 do dnia 18.05.2022.
4. Zaprezentowanie choreografii opartej na technice tańca klasycznego lub współczesnego – modern, jazz, balet, improwizacja (z wyłączeniem hip hop, disco, break dance, taniec ludowy, taniec towarzyski).
5. Czas prezentacji: zespoły taneczne: 3-8 minut, teatry tańca: do 12 min., muzyka własna – opisane CD lub pendrive.

6. Kategorie
W konfrontacjach mogą wziąć udział zespoły taneczne i teatry tańca, liczące od 3 do 25 osób, w tym przynajmniej 80% osób w wybranej kategorii wiekowej:
• 8-13 lat
• 14 – 17 lat
• powyżej 18 lat
W wyjątkowych sytuacjach (np. choroba, zdarzenia losowe) istnieje możliwość dopuszczenia mniejszej liczby uczestników.

7. Nagrody
1. Jury przyzna nagrody finansowe o łącznej wysokości 4000,00 zł.
2. Nagrody zostaną wysłane przelewem na podany nr konta.

8. Sprawy organizacyjne
1. W koszt akredytacji wliczony jest udział uczestnika w warsztatach z ekspresji ruchowej.
2. Zespoły zobowiązane są do przygotowania podkładów muzycznych do choreografii w formacie mp3 nagranych na pendrivie lub CD i dodatkowo przesłania pliku muzycznego na adres organizatora.
3. Koszt transportu, ubezpieczenia, noclegu pokrywają uczestnicy lub instytucja delegująca.
4. W przypadku rezygnacji z udziału w konfrontacjach opłata akredytacyjna nie jest zwracana.
5. Każdy uczestnik musi posiadać ważny dokument tożsamości potwierdzający wiek.
6. Jednostka delegująca ma obowiązek zapewnić zespołowi opiekę osób dorosłych.
7. Organizator zapewnia scenę o wymiarach 12×9 m. z podłogą baletową i kulisami, wejście na scenę z dwóch stron, profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie.
8. Garderoby nie są zamykane na klucz, organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione.
9. Organizator zastrzega prawo rejestracji filmowej, a także prawo fotografowanie prezentowanych choreografii i wykorzystywania zdjęć do promocji wydarzenia.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (łączenia kategorii) oraz zmiany ramowego programu w przypadku małej lub zbyt dużej frekwencji.
11. Po dokonaniu płatności, dostarczeniu danych adresowych i nip, organizator wystawi na prośbę zgłaszającego FV.
12. Kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator w porozumieniu z Jury.
13. Szczegółowy program zostanie opublikowany na stronie internetowej ckbrowarb.pl w dn. 23.05.2022

Sponsor wydarzenia

nordpartner-logo_0

Pozostałe aktualności

lubomski - baner-ckbb
Lubomski
baner-vistula
„Kujawy” na Vistula Sounds
slajder 1920 x575 ckbb Browar na Slodowie
„Browar B.” na Słodowie

Komentowanie jest zamknięte.