“Bardzo Młoda Kultura”

bmk

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-warsztatowe dotyczące programu Narodowego Centrum Kultury. W jego ramach realizowany będzie konkurs grantowy oraz warsztaty z edukacji i animacji kulturowej.

Operatorem programu “Bardzo Młoda Kultura” w województwie kujawsko-pomorskim jest Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, z którym “Browar B.” współpracuje. Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które wyjaśni potrzebę naszego wspólnego działania i włączenia się do programu “Bardzo Młoda Kultura”.

Regulation oraz dodatkowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/bardzo-mloda-kultura/o-programie

Spotkanie odbędzie się 4 marca 2020 r. w sali kameralnej CK”Browar B.” o godz. 10.00., ul. Bechiego 4, Włocławek. DO ZOBACZENIA!

Osoba do kontaktu ze strony Terenowego Domu Kultury: Joanna Babińska, tel. 697-213-191
Osoba do kontaktu ze strony CK “Browar B.” : Paulina Szpetkowska 54 427-02-47

“Bardzo Młoda Kultura” – co to takiego?
Zadaniem programu jest projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury. Rozumiemy to bardzo szeroko jako współpracę między różnorakimi instytucjami kultury, szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury lub edukacji oraz lokalnymi edukatorami, którym leży na sercu rozwój kompetencji społecznych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod edukacji kulturalnej i animacji kultury. Naszą ambicją jest, aby wypracowane rozwiązania weszły w zakres systemowej pracy z młodzieżą.

Jak to działa?
Narodowe Centrum Kultury zarządza programem i udziela dofinansowań na planowane działania. Na ich realizację przeznacza 2 mln złotych rocznie.
To jednak nie jedyne zadanie NCK – w programie pełni ono ważne funkcje koordynujące całość prac, odpowiada za organizację spotkań i wymianę wiedzy między operatorami, nadaje kierunek pracom diagnostycznym, które realizują operatorzy, wspiera operatorów w diagnozach i autoewaluacji, w tym pomaga wypracować narzędzia badawcze. Realizuje promocję na poziomie ogólnopolskim. Wreszcie – zapewnia ewaluację zewnętrzną programu.

Pozostałe aktualności

129057744_670502190296162_956247612472101343_n
Konkurs plastyczny “Zima”
slajder pocztowki ckkb 1920 x 575
„Pocztówki z zimowej krainy”

Komentowanie jest zamknięte.