„Historia rodu Bojańczyków – dzieje starego browaru”

Web

Realizatorem projektu „Historia rodu Bojańczyków – dzieje starego  browaru”, współfinansowanego przez Muzeum Historii Polski, w ramach programu „Patriotyzm jutra 2015” jest Centrum Kultury „Browar B.”.

Pomysł , którego podstawą są dzieje rodu Bojańczyków, ma charakter historyczny i łączy pokolenia.

2 lipca odbyła się w Centrum Kultury „Browar B.” konferencja prasowa , podczas której dyrektor Lidia Piechocka – Witczak i koordynator projektu Sylwia Czerwińska – Modrzejewska przedstawiły cele i harmonogram realizacji projektu.

Przedsięwzięcie to skierowane jest głównie do uczniów włocławskich szkół (zwłaszcza gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz seniorów. Podstawowym celem projektu jest wspólne odkrywanie, poznawanie, utrwalenie i upowszechnienie wiedzy na temat historii rodu Bojańczyków, którego członkowie na stałe wpisali się w historię Włocławka . Są to m.in. dawni właściciele starego Browaru, obecnej siedziby Centrum Kultury „Browar B.”.

Zgromadzona wiedza posłuży dyskusji na temat: historii, patriotyzmu lokalnego, konieczności i potrzeby kultywowania tradycji. Inicjatywa ta ma stać się inspiracją dla młodych ludzi do podejmowania działań, dzięki którym nabędą przekonania, że sami kształtują otaczającą ich rzeczywistość. Dzięki realizacji projektu wyposażymy ich w wiedzę i umiejętności, które temu posłużą. Skorzystają także z zasobów wiadomości i doświadczenia współpracujących z nimi seniorów. Przygotowani przez instruktorów, wspólnie z nimi będą prowadzić prace badawcze, poznawać historię miejsc i ludzi. Podczas przewidzianych w projekcie warsztatów młodzież będzie uczyła się przeprowadzania wywiadów i badań etnograficznych, sztuki filmowania i fotografii, a także tworzenia drzewa genealogicznego. Przygotują prezentację w formie fabularyzowanego filmu dokumentalnego oraz ekspozycję, której głównym elementem będzie drzewo genealogiczne rodu Bojańczyków.

Efektem projektu będzie także kontynuowanie budowy kapitału społecznego na potrzeby dalszych, wspólnych działań inspirowanych przez Centrum kultury „Browar B.”, rozpoczętego dzięki zrealizowanemu w ubiegłym roku projektowi

„Mój pomysł na coolturę+”.

Realizacja projektu „Historia rodu Bojańczyków – dzieje starego browaru” , współfinansowanego przez Muzeum Historii Polski, w ramach programu „Patriotyzm jutra 2015” rozpoczęła się w czerwcu 2015- zrekrutowano już grupę, która wzięła udział w warsztatach fotograficznych i filmowych.

7 lipca o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie z Izabelą Drozd, która opowie młodzieży o rodzinie Bojańczyków.

Pozostałe aktualności

marcinbrowarb
Koncert „Włocławek dla Orkiestry”
slajder 1920 x575 ckbb Ferie Browerie
Ferie Browerie 2023

Komentowanie jest zamknięte.