Przyjdź do „ Mojej Piwnicy”!

1080

„Moja Piwnica” to miejsce spotkań dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Włocławka w szczególności z terenu śródmieścia w wieku od 9 do 16 lat. To alternatywa dla dzieci i młodzieży która, oferuje ciekawy, właściwy, bezpieczny i kulturalny sposób spędzania czasu wolnego.

„Moja piwnica” to również rozwijanie pasji i zainteresowań, rozwijanie twórczego myślenia; to możliwość udziału w warsztatach teatralnych, plastycznych, muzycznych, rzeźbiarskich, tanecznych, fotograficznych; to pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc w wyborze i kształtowaniu właściwej drogi życiowej młodych ludzi, to pomoc w rozwiązywaniu codziennych trudności jakie napotyka w życiu codziennym młody włocławianin;

Tworzymy dwie grupy wiekowe tj. I gr 9 -12 lat, II gr 13 – 16 lat .

„Moja piwnica” zapewnia opiekę pedagogiczną, psychologiczną, doradczą.

Zapisy do „Mojej piwnicy” rozpoczynamy od 21.05.2014 r. w godz.16.00-18.00 – Centrum Kultury Browar B. ul. Łęgska 28.

tel. : 54 427 02 33.

Koordynatorem „Mojej piwnicy” jest Marcin Goliński – pedagog z wykształcenia, doradca zawodowy który, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną; nagrodzony w 2010 roku przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego za wyróżniającą się działalność w pomocy społecznej.

Pozostałe aktualności

Komentowanie jest zamknięte.