Wznowienie działalności wybranych sekcji w Centrum Kultury “Browar B.”

baner-browar

W związku ze wznowieniem działalności wybranych sekcji w Centrum Kultury “Browar B.” prosimy o zapoznanie się z regulaminem zajęć oraz obowiązującym grafikiem w okresie 22.06-3.07.2020 r.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie stosownych podpisów pod regulaminami i oświadczeniem oraz przekazanie ich w wersji drukowanej pracownikowi CK “Browar B.” przed pierwszymi zajęciami lub przesłanie pisemnego, podpisanego oświadczenia o treści:

“Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zajęć i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Według mojej wiedzy nie jestem/dziecko nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywam/nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.W przypadku zakażenia COVID-19 w okresie 21 dni od udziału w wydarzeniu organizowanym przez CK “Browar B.” powiadomię o tym fakcie organizatora. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej”

Oświadczenie należy przesłać na adres:
Dział Animacji i Edukacji Kulturalnej       edukacja@ckbb.pl
Klub “Łęg”                                                       klubleg@ckbb.pl
Klub “Zazamcze”                                            klubzazamcze@ckbb.pl
Klub “Stara Remiza”                                      stararemiza@ckbb.pl

Zajęcia w CK “Browar B.” w okresie 22.06-3.07.2020:
Dział Animacji i Edukacji Kulturalnej – działalność wznawiają sekcje:
CERAMIKA, TKACTWO, ORIGAMI, TECHNIKI EKSPERYMENTALNE, MALARSTWO I RYSUNEK 15+
Klub “Łęg” – szczegóły dotyczące zajęc pod nr 694 244 019 lub 54 233 97 05
Klub “Zazamcze” – szczegóły w sprawie prób zespołów muzycznych pod nr 54 232 25 66 lub 799 111 051
Klub “Stara Remiza” – szczegóły dotyczące zajęc pod nr 54 232 10 22 lub 799 111 057

Z uwagi na pojawienie się pandemii zajęcia w ww. okresie są nieodpłatne dla uczestników, którzy uregulowali należność za miesiąc marzec. Osoby, które nie wniosły opłaty w marcu, a będą korzystały obecnie z zajęć, proszone są o uregulowanie opłaty w czerwcu w wysokości 50% normalnej stawki miesięcznej.


Pliki do pobrania:Grafik zajęć Centrum Kultury “Browar B.” przy ul. Łęgskiej 28 we Włocławku

pandemiczny GRAFIK ZAJEC


Pozostałe aktualności

Komentowanie jest zamknięte.