Zespół Regionalnego Obserwatorium Kultury w „Browarze B.”

browar-2

Kultura jest jednym z obszarów, który skorzystał z dotacji unijnych. Najlepiej widać to na przykładzie nowych budynków instytucji kultury, które zostały dofinansowane właśnie ze środków zewnętrznych. Jak nowo powstała infrastruktura jest wykorzystywana i jak oddziałuje na lokalną społeczność?

Na miasto i jego mieszkańców, dumę, promocję, identyfikację, tożsamość? Czy wpływa na wcześniej istniejące w tkance miasta instytucje? Na te pytania będą starać się uzyskać odpowiedzi twórcy projektu stworzonego przez Związek Miast Polskich i Centrum Badawcze Regionalnego Obserwatorium Kultury Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W ramach projektu „Nowe lokowanie instytucji publicznych w miejskich ekosystemach kultury w Polsce” przeprowadzone będą badania w ośmiu różnych instytucjach na terenie całego kraju. Jednym z takich ośrodków jest włocławskie Centrum Kultury „Browar B.”. Dla twórców projektu interesujące było to, iż budynek powstał na fundamentach dziewiętnastowiecznego browaru rodziny Bojańczyków i jest elementem programu rewitalizacji części miasta, w której się znajduje oraz że powstał w wyniku połączenia dwóch istniejących dotychczas instytucji.
W projekcie biorą udział także: Gdański Teatr Szekspirowski, Filharmonia Gorzowska, Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, Muzeum Śląskie w Katowicach, Centrum Dialogu im. M. Edelmana w Łodzi, Brama Poznania ICHOT oraz Biblioteka „Stacja Kultura” w Rumii. Wszystkie wyżej wymienione instytucje łączy jedno, w ciągu ostatnich lat zostały po raz pierwszy lub od nowa ulokowane w miejskich ekosystemach kultury (Holden, 2015), uzyskały nową infrastrukturę (obiekt/budynek) i potencjał do działania. Projekt badawczy ma na celu objąć fenomen entuzjazmu budowania nowych instytucji i nowego lokowania siedzib instytucji w zestawieniu z realiami ich działania po ich otwarciu. Badacze chcą przyjrzeć się relacjom i różnym aspektom oddziaływania nowego obiektu instytucji kultury na miasto, a także szansom i zagrożeniom wiążącym się z powstawaniem nowej infrastruktury.
Zespół badawczy przeprowadzi badania terenowe (obserwacja naukowa wraz z dokumentacją fotograficzną), ankiety zarówno z odbiorcami oferty tych instytucji, jak i pracownikami, a także wywiady pogłębione. Elementem uzupełniającym badanie będzie zogniskowany wywiad grupowy, czyli moderowany panel dyskusyjny, który dotyczyć będzie tematu relacji i oddziaływania nowego obiektu instytucji kultury na miasto w różnych jego aspektach. Ponieważ zespołowi badawczemu zależy na opiniach ludzi kreujących lokalną kulturę, wywiad grupowy odbędzie się z udziałem osób reprezentujących środowiska opiniotwórcze i kulturotwórcze działające na rzecz swoich miast (wśród nich: dyrektorzy placówek kulturalnych, urzędów, władz samorządowych, prezesi i reprezentanci organizacji pozarządowych oraz lokalnych inicjatyw, dziennikarze, twórcy i animatorzy kultury).
Wstępne wyniki badań zostaną opublikowane w grudniu podczas otwartej konferencji prasowej, która odbędzie się w siedzibie Regionalnego Obserwatorium Kultury Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Podsumuje ona badania i zaprezentuje ich wyniki. Ogólnodostępny kompleksowy raport będzie upubliczniony w sieci w I kwartale 2017 roku. Jego treść będzie stanowić diagnozę i pokaże różne aspekty oddziaływania zrewitalizowanych instytucji kultury na miasto. Będzie pomocnym narzędziem zarówno kadr, jak i samorządowców planujących i już realizujących takie inwestycje. Badania finansowane są przez Związek Miast Polskich i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. Badane instytucje nie ponoszą kosztów finansowych.

Pozostałe aktualności

Komentowanie jest zamknięte.