XV Konkurs Recytatorski dla Dzieci i Młodzieży “Wierszykarnia”

baner-wierszykarnia

Zapraszamy uczniów włocławskich szkół podstawowych do udziału w XV Konkursie Recytatorskim dla Dzieci i Młodzieży. Repertuar obejmuje dwa utwory poetyckie lub wiersz i fragment prozy.

Karta zgłoszenia oraz szczegółowy regulamin dostępne są do pobrania poniżej.
Zgłoszenia do 16 listopada 2020 r.
W związku epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i zalecanym zachowaniem wobec tej sytuacji, dla uczestników WIERSZYKARNI wprowadzamy następujące zasady:
1. Wszystkich wykonawców, instruktorów i widzów Konkursu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnika wydarzeń kulturalnych w CK „Browar B.”, w związku z wytycznymi dotyczącymi postępowania w okresie pandemii koronawirusa SARSCOV-2 i oświadczeniem uczestnika wydarzenia kulturalnego (wypełniają wszyscy – recytatorzy, nauczyciele lub opiekunowie). Podpisane oświadczenie prosimy przekazać nam przed Konkursem.
2. Z każdej szkoły na Konkurs może przyjść z uczniami jeden nauczyciel lub opiekun.
Prosimy także o zapoznanie się, podpisanie i przyniesienie na Konkurs „Informacji w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą” (informacja w załączeniu; wypełniają wszyscy – recytatorzy, nauczyciele lub opiekunowie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym konkursem a Uczestnik (jego opiekun prawny) zgadza się na publikację swojego wizerunku wykonanego podczas konkursu i wręczania nagród.Pozostałe aktualności

Komentowanie jest zamknięte.