XV Konkurs Recytatorski dla Dzieci i Młodzieży “Wierszykarnia”

baner-wierszykarnia

Centrum Kultury „Browar B.” komunikuje, że zaplanowany na 24 listopada Konkurs Recytatorski „Wierszykarnia” nie może się odbyć w tradycyjnej formule spotkania „na żywo”. Po konsultacjach z nauczycielami przygotowującymi uczestników Konkursu, postanowiliśmy przeprowadzić „Wierszykarnie” w formie gwarantującej bezpieczeństwo wszystkich uczestników. W tym celu wprowadzamy poniższe zapisy regulaminowe:

1. Konkurs Recytatorski dla Dzieci i Młodzieży WIERSZYKARNIA przeprowadzony będzie w formie konkursu nagrań.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do Organizatora poprawnie wypełnionych kart zgłoszeń i nagrania recytacji w terminie: do 30 listopada 2020 r. Karty, do pobrania na naszej stronie https://ckbrowarb.pl/xv-konkurs-recytatorski-dla-dzieci-i-mlodziezy-wierszykarnia/. Karty zgłoszeń i nagrania najlepiej wysłać pocztą elektroniczną – jjablonski@ckbb.pl.
3. W odniesieniu do nagrania obowiązkiem wykonawcy jest spełnienie następujących wymogów technicznych:
a. rejestracja audio-wideo,
b. „na żywo” – w realnym czasie, tzw. „setka”.
6. Organizator powoła jury do oceny prezentacji.
7. Werdykt jury umieszczony będzie na naszej stronie https://ckbrowarb.pl/ najpóźniej 4 grudnia 2020 roku.
8. Wszystkim uczestnikom prześlemy dyplomy za udział, a laureaci otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez CK „Browar B.”
9. W innych sprawach obowiązują zapisy „starego” regulaminu.Zapraszamy uczniów włocławskich szkół podstawowych do udziału w XV Konkursie Recytatorskim dla Dzieci i Młodzieży. Repertuar obejmuje dwa utwory poetyckie lub wiersz i fragment prozy.
Karta zgłoszenia oraz szczegółowy regulamin dostępne są do pobrania poniżej.
Zgłoszenia do 16 listopada 2020 r.
W związku epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i zalecanym zachowaniem wobec tej sytuacji, dla uczestników WIERSZYKARNI wprowadzamy następujące zasady:
1. Wszystkich wykonawców, instruktorów i widzów Konkursu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnika wydarzeń kulturalnych w CK „Browar B.”, w związku z wytycznymi dotyczącymi postępowania w okresie pandemii koronawirusa SARSCOV-2 i oświadczeniem uczestnika wydarzenia kulturalnego (wypełniają wszyscy – recytatorzy, nauczyciele lub opiekunowie). Podpisane oświadczenie prosimy przekazać nam przed Konkursem.
2. Z każdej szkoły na Konkurs może przyjść z uczniami jeden nauczyciel lub opiekun.
Prosimy także o zapoznanie się, podpisanie i przyniesienie na Konkurs „Informacji w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą” (informacja w załączeniu; wypełniają wszyscy – recytatorzy, nauczyciele lub opiekunowie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym konkursem a Uczestnik (jego opiekun prawny) zgadza się na publikację swojego wizerunku wykonanego podczas konkursu i wręczania nagród.Pozostałe aktualności

medale
Deszcz medali
baner-konkurs koled
Konkurs wokalny “Śpiewajcie i grajcie mu”

Komentowanie jest zamknięte.